Operativní leasing

 Operativní leasing

    Bus travel s.r.o.

    Prodej autobusů

    Financování

    Autobusová doprava osob

Pojeďte s námi na dovolenou

Mapa webu
Vyhledávání
Odkazy
  


Operativní leasing

Přednosti operativního leasingu:
- nižší měsíční splátky - oproti finančnímu leasingu o cca 30-40 %
- nižší nebo nulová akontace
- volitelná doba pronájmu, nejčastěji 12 až 48 měsíců
- je vázán menší kapitál zákazníka - při více vozidlech se příznivě projevuje v "cash flow"
- každá splátka do nákladů - odpadají starosti s účtováním
- vyvedení závazků mimo rozvahu - nezatěžuje závazkovou stranu finančních výkazů
- úhrada všech daní a poplatků - havarijního pojištění, povinného ručení, dálniční známky a silniční daně
- sledování a řízení servisních nákladů - v případě "full servisu" máte jako zákazník přehled o nákladech obvykle prostřednictvím reportů - nebo Internetu a sledováním kilometrových proběhů
- odložení investičního rozhodnutí - o tom, zda zákazník auto koupí nebo nekoupí do svého majetku rozhodne až v okamžiku skončení leasingu, ne při jeho uzavírání
- odpadají starosti s obnovou vozového parku - při obnově vozového parku zajistíme kompletní servis od objednání vozu až po dodání na místo určení (do sídla společnosti)
- poradenská činnost při výběru vhodnosti vozidla - spočívá mj. ve srovnání cen jednotlivých typů, jejich užitné hodnoty, srovnání cen a nákladů na provoz.
- možné cenové zvýhodnění při nákupu vozidel - poskytované některými importéry na tento typ leasingu. Důvodem poskytnutí slevy je, že zákazníkem pro importéra není v tomto případě konečný nájemce, ale leasingová společnost s obecně větším odběrem vozidel.

Full servis leasing:
Varianta operativního leasingu, díky které ušetříte neproduktivní náklady a starosti spojené s pořízením a provozem automobilu. Nabízí možnost plně využít přidaných leasingových služeb a to zejména servisních.
Součástí jednotlivých měsíčních splátek je paušální platba za servisní úkony na údržbu a plánované opravy vozidel a dále za výměnu pneumatik. Kladné i záporné odchylky z rozdílu paušálních plateb a skutečných nákladů jdou na účet naší společnosti. Máte tedy garanci, že nezaplatíte za veškeré servisní služby více než je v pravidelné měsíční splátce, tzn. že veškerá rizika z nenadálých a neplánovaných servisních úkonů (např. opravy po záruce, atd.) neseme my.

Otevřená leasingová smlouva:
Stejně jako v předchozím případě veškerá servisní rizika nese naše společnost. U této smlouvy máte ale navíc nárok na vrácení přeplatku, který se vypočítá po skončení leasingové smlouvy, a to tak, že se provede přepočítání a vyúčtování nákladů na opravy, údržbu, pneumatiky a zůstatkové ceny. V případě kladného rozdílu z porovnání se stanovenou normou Vám bude přeplatek vrácen.

Jak OL funguje v praxi:
- poradíme Vám při výběru automobilů
- vypracujeme zdarma kalkulaci a nabídku OL
- přiznáme Vám velkoodběratelskou slevu
- uzavřeme smlouvu o operativním pronájmu s minimální akontací
- složíte minimální akontaci
- platíte jen pravidelné splátky, o ostatní se staráme my

Při ukončení smlouvy:
- vozidlo vyměníte za nové, vrátíte, odkoupíte nebo na toto vozidlo prodloužíte leasing

Podklady pro uzavření smlouvy:
- Výpis z obchodního rejstříku - ne starší než 3 měsíce - originál k nahlédnutí
- Osvědčení o daňové registraci
- Občanský průkaz statutárního zástupce
- Notářsky ověřená plná moc k zastupování žadatele, nejedná-li statutární orgán - originál k nahlédnutí
- Tři výpisy z běžného účtu za poslední tři měsíce (vždy poslední výpis v měsíci) - originál k nahlédnutí
- Objednávka nebo proforma faktura nebo faktura - daňový doklad s údaji o předmětu leasingu

 

 

 

 >>> BUS TRAVEL s.r.o.: Masarykovo nám. 1458, budova ČSOB Pojišťovna, 530 02 Pardubice